Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 18 stycznia 2007 r.
w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej strona www.ecwm.org.pl jest jednocześnie stroną podmiotową BIP.
Możliwość taką przewiduje § 9 ust. 3 rozporządzenia,
zgodnie z którym strona WWW podmiotu może być jednocześnie stroną podmiotową BIPZa 15 sekund zostanie strona automatycznie przekierowana na stronę www.ecwm.org.pl